De nævnte priser er inkl. prisen på eventuel teknik, eksklusive priser på bedøvelse og/ eller røntgenbilleder.

Priserne er fratrukket eventuelt tilskud fra den offentlige sygesikring.

Vi udfærdiger behandlingsplan med tilbud om skriftligt overslag til dig for alle behandlinger der overstiger 2.500 kr. Vi bruger til kroner,broer og implantater 100% danske laboratorier som kun bruger NIOM godkendte materialer.

Bestil tid
Telefon: 8682 2570
Mail: mail@tiv9.dk

Priser pr. 01.12.2021

Priser pr. 01.09.2022Fra pris kr.Til pris kr.

Flerfladet plastfyldning
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)
1.250,-

1.492,-

Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar)
1175,-

1.392,-

Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar)
1.375,-

1551,-

Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)
1.675,-

1.919,-

Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar)
1.670,-

1.849,-

Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)
1.775,-

2037,-


Cementeret præfabrikeret stift
I rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder
905,-

905,-


Treleddet bro
Brobehandling af ædelmetallegering med
påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i
underkæbe, tilpasset og cementeret på vitale tænder
16.800,-
18.600,-

Krone
Behandlingerne nedenfor inkluderer tilpasning og cementering på tand med levende nerve (pulpa) og er inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning (præparation), midlertidig hætte (provisorium) og dokumentation af medicinsk udstyr. Porcelænskrone til fortand i overkæbe
6569,-

6.950,-

Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar)
5838,-

6176,-,-


REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN
Flerfladet plastfyldning
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)
1250,-
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar)
1175,-
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar)
1375,-
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)
1675,-
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar)
Fra 1375,- til 1475,-
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar)
1775,-

Cementeret præfabrikeret stift
I rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder
905,-

Treleddet bro
Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret på vitale tænder
Fra 16800,- til 18.600,-

Krone
Behandlingerne nedenfor inkluderer tilpasning og cementering på tand med levende nerve (pulpa) og er inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning (præparation), midlertidig hætte (provisorium) og dokumentation af medicinsk udstyr. Porcelænskrone til fortand i overkæbe
Fra 6350,- til 6850,-
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar)
Fra 5838,- til 6176,-

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN
TANDLÆGENS RÅD
Sygeforsikringen Danmark er en dansk medlemsejet forening, der har specialiseret sig i dækning af både forebyggende behandling og behandlinger som følge af sygdom – herunder tandbehandling.

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-15.00


Telefontider:
Mandag: 8.00 - 12.00 og 12.30 - 16.00
Tirsdag - Torsdag: 8.00-12.00 og 12.30-15.30
Fredag: 8.00-12.00 og 12.30-14.00

Tandlægerne i Vestergade 9 ApS
Vestergade 9
8600 Silkeborg
Telefon: 8682 2570
Mail: mail@tiv9.dk